Der vises 78/78

Nyeste oplevelser

Vejle Ådal er Danmarks flotteste tunneldal

Indsendt af Anders Grosen

Vejle Ådal skal helt bestemt indgå i den danske naturkanon. Bindeballestien samler en perlekæde af flotte og fredfyldte naturoplevelser gennem den lange, brede og dybe tunneldal. Store banker i dalen, dybe kløfter i dalens sider og Vejle Ås snoede løb tilføjer hele tiden nye spændende facetter på en tur gennem ådalen til fods eller på cykel. Landskabet er enestående flot. Flere veje på tværs af ådalen giver også let adgang i bil. Et væld af gode brochurer med flotte vandre- og cykelruter gør det let at finde vej. De kan hentes på Økolariet i Vejle. Geologien spiller en central rolle i ådalen, og det opleves tydeligt fra toppen af den markante bakkekam Runkenbjerg. Her kan man i det åbne landskab på den ene side af banken følge Vejle Å, der kommer ned gennem en erosionskløft fra nord, og på den anden side af banken kan man se åen dreje rundt om banken og fortsætte mod øst ned gennem tunneldalen. Den er skabt under istiden af smeltevand under iskappen på vej mod vest. Banken er skabt sidst i istiden af smeltevandssand, mens dalen var fuld af dødis. Mange andre små og store banker ses også i dalbunden. I jægerstenalder var dette en sø med øer, bopladser og et rigt dyreliv. Der er adgang til Runkenbjerg i bil til en p-plads tæt på banken. Se brochuren: Vejle Ådal – Tørskind, Vejle og Egtved Ådale. Man kan fra Runkenbjerg følge markerede flotte vandreruter rundt i den øvre del af Vejle Ådal. Turen kan gå forbi Tørskind Grusgrav med skulpturpark af Robert Jacobsen og Jean Clareboudt. Derfra er der en flot udsigt tværs over dalen til Runkenbjerg.

Rettelse til "En fugletur i april"

Indsendt af Per Delphin

Jeg har indsendt et indlæg med titlen: En fugletur i april. Nede i selve teksten ser jeg til min ærgrelse, at der står anført datoen d. 11. juni 2015. Det er en fejl, for indlægget beskriver, som overskriften rigtigt forkynder, en tur i april 2015 - nemlig d. 22. april. Det er nok "en lille ting", men for en ordens skyld skal datoen selvfølgelig være rigtig.

Vildt betagende naturoplevelse

Indsendt af Linda Korthsen

En vandretur på den nedlagte togbane gennem Vejle Ådal er en naturoplevelse af de helt store. Man fornemmer historiens vingesus fra istidens voldsomme kræfter til de blide bevægelser i åens vand. Næste besøg bliver med cykel, kano og børnebørn. Det er vild betagende natur og samtidig dejligt fredeligt,

Ådalens bakkeskråninger

Indsendt af Anne Guttenberg

Jeg er vokset op med den flotte udsigt på billedet. Kongens kær har bestemt ikke gjort udsigten ringere. Nu bor jeg i stedet i Bredsten og nyder altid synet af de træklædte bakker når jeg kører i Ådalen. På vej mod vest lægger jeg især mærke til en række blågraner på den sydlige skråning mellem er de grønne træer. Jeg nyder også synet over dalen, når jeg kører ned ad Kærbølling bakke. Når der er lidt diset, ligner bakkerne jo fjerne bjerge.

Krondyr i Vejle Ådal

Indsendt af Anne Birgitte Levisen

En aften i september gik jeg en tur i området ovenfor Vingsted på Vesterbyvej og Vingsted Skovvej. Der er en stor terrassedannelse i dødislandskabet på sydsiden af Vejle Ådal med græsmarker, som afgrænses mod ådalens bund af nogle vanskeligt tilgængelige skovområder, ikke mindst Vesterby Skov. I de seneste år har en bestand af krondyr etableret sig i disse skovområder, hvor de ikke bliver forstyrret af mennesker. Oftest afsløres deres tilstedeværelse i det åbne land kun af deres klovspor/ veksler og af træer og buske, der er spist af – i år har de for eksempel været meget glade for at spise hyld. Men man kan også være heldig at se dem, især i skumringen. Og den aften var jeg heldig, for dels så jeg en kronhjort med 4 hinder, som den holdt øje med, og kort derfra, umiddelbart op til Vingsted Skovvej, så jeg en hind med en kalv. Det er altid en fantastisk oplevelse at se disse store dyr, og så kan de endda opleves fra offentlig vej. Det tyder på, at Vejle Ådal nu har fået tilstrækkeligt store uforstyrrede områder, hvor dyrene kan føle sig trygge. Som en fin afslutning på turen så jeg på Ødsted Skovvej, der følger kanten af ådalen, en hel del rådyr, som græssede i vejkanterne, der var både enkelte dyr og flere små familiegrupper.

En fugletur i april

Indsendt af Per Delphin

Jeg har som naturinteresseret færdedes i ådalen gennem 30 år, og det er sammenlagt blevet til rigtig mange ture. Jeg har været på en række lokaliteter, flest nærmest min bopæl. Jeg er primært "fuglemand", men er også interesseret i andre dyregrupper (padder, insekter m.v.). I de senere år har jeg været med til at registrere flagermus i Vejle kommune som medlem af den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, og i den forbindelse registrerede jeg en del steder i ådalen. Det er en stor fornøjelse at gå i det storslåede landskab med å, enge og skræntskove. Jeg har selvsagt haft mange gode naturoplevelser i ådalen, og det kan være svært at fremhæve en frem for andre, så jeg vælger relativt tilfældigt en tur d.11. juni 2015. Her var jeg ude på en såkaldt "timetællertur". Jeg skulle jeg i løbet af en time registrere fugle langs en fastlagt rute. Tællingen indgik i et registreringsprojekt, som Dansk Ornitologisk Forening stod bag. Min rute startede i omegnen af Runkenbjerg og gik gennem eng og skov frem til Bindeballe. Tællingen startede lidt over 7 sommertid. Lidt før tællingen startede, hørte jeg en sortspætte kalde og en sangdrossel og en korttået træløber synge. På tællingen registrerede jeg bl.a. gransanger, hvid vipstjert, fiskehejre, grågås, misteldrossel, sangdrossel, ringdue, musvåge, knopsvane, gærdesmutte, skovskade, musvit, sumpmejse, gulspurv, vibe, engpiber, husskade, sortmejse og landsvale. Efter tællingen så og hørte jeg en trane i flugt. Med det valgte eksempel på en tur i ådalen fik jeg så ikke fortalt om andre arter, jeg har oplevet i ådalen inkl. skovene: huldue, isfugl, vandstær, bjergvipstjert, rød glente, dobbeltbekkasin, græshoppesanger, hvepsevåge, stor tornskade, ravn, lille lappedykker...… og odder (kun spor efter den) og ræv….og padderne og sommerfuglene og flagermusene og …. og...!

Vejle Ådal. rig på oplevelser for alle

Indsendt af Anna Marie Lebech-Sørensen

Bindeballestien, der er anlagt på den tidligere Vejle-Vandel-Grindsted Jernbane, giver gående og cyklende store naturoplevelser. Den er let at færdes på, da den forløber i ådalen med de høje skrænter og de dybe sidedale. Her skal den kun følges til ca. 1 km vest for landsbyen Skibet, da oplevelsesrigdommen er så stor. Ned til Vejle Å løber de små bække, der i ældre tider drev mange møller. De fleste af dem findes i nærheden af Skibet, hvor der i mosen i ådalen fandt en kvindeofring sted ii jernalderen. Man troede en tid, at hun var den norske dronning Gunhild. Hun fik sit hvilested i Sct. Nicolaj Kirke i Vejle, men er nu foreløbig kommet på museum i Spinderihallerne, hvor hun ligger omgivet af fotostater af ådalen. Ådalen var også egnet til anlæggelse af borge. I den vestlige udkant af Vejle ses resterne af Rosborg, og i nærheden af Skibet finder man den smukke tidligere herregård Haraldskær, som er opført på et gammelt voldsted. Følger men Bindeballestien videre mod vest kommer man til rudimenterne af Kvak Mølle, den ældste af bækmøllerne, som stammer fra middelalderen. Bækkens vand risler muntert af sted ned til Vejle Å i et omløb, om foråret kantet af rød hestehov. Den store mølledam er bevaret, og her findes mange fuglearter, særligt har man kunnet glæde sig over et ynglende svanepar, der har bygget rede her. Ved andre bække er bevaret nogle af de kun ca. 150 år gamle bækmøller, også med mølledamme og et rigt fugleliv, hvoraf den restaurerede og funktionsdygtige Stenager Mølle bærer prisen. Her kan man se og høre vandstær og isfugl. ”Mølleren” er også vinbonde, idet han har plamtet vinstokke på en af de stejle skrænter ned mod bækken. I haven, ja nærmest en park, med rhododendron og andre blomstrende planter og buske, er gæster velkomne, og der er gangstier og trampestier, der fører rundt i haven og i det omkringliggende landskab. Man kan også komme i læ i et madpakkehus, der ligger meget kønt ved mølledammen. Alt dette har jeg ofte glædet mig over, men min største oplevelse havde jeg. da jeg i september måned var på besøg ved den gamle middelalderkirke i Skibet. Den ligger på et centralt sted, lige hvor en vej forbinder nordsiden af ådalen med sydsiden, og man kan, hvor en bro fører over åen ved Haraldskær, opleve Vejle Å ført tilbage i sine gamle slyngninger. Hertil og længere ind i landet kunne man i århundreder sejle, og der er fundet skibsankre neden for kirken, hvor man mener, der var anlagt en havn. Stednavnet er en sammentrækning af skib og skov. Skibene er borte, nu ser man højst af og til en kano passere stedet. På sydsiden af ådalen over for Skibet Kirke, er naturen så godt som urørt siden arilds tid, men bakkerne har førhen været lyngklædte, og som man ser af bynavnet også skovklædte, som de til dels er endnu. Her stod jeg sammen min sorggruppe ved gravene på kirkegården og så over mod de stejle skrænter. Græsset var stadig sommerligt irgrønt, men efterårets løv på træerne spillede i det stærke solskin i rød-gul-grønne farver. Himlen var blå, men vinden kold, og vi kom til at fryse. Men inde i kirken fik vi varmen igen. Før og nu, liv og død mødes her i Vejle Ådal.

Tidlig morgen i Vejle ådal.

Indsendt af Allan Bech

Det er en smuk morgen i Vejle ådal ved Ravning Bro. Jeg sidder på rekonstruktionen af den gamle vikingebro og nyder solopgangen. Mosekonen brygger over engen og ræven lusker rundt derude. På kredsende vinger glider den Røde glente rundt over dalen og fra åen høres det skarpe skrig fra Isfuglen. Bag mig kommer en familie med børn cyklende på Bindeballestien. Stien gør det nemt for folk fra Vejle by at få adgang til den smukke ådal og rigtig mange mennesker får således mulighed for at nyde landskabet og naturen her.

Vejle Ådal er fantastisk

Indsendt af Birthe Grosen

Det er søndag, solen skinner og vi vil ud og nyde den dejlige natur i Vejle. Skal vi gå langs fjorden? eller tage en tur i Grejsdalen? eller Vejle Ådal? Alle er smukke steder. Vi vælger Vejle Ådal. Vi smører madpakker, pakker rygsækken og kører til Tørskind Grusgrav, hvor vi parkerer bilen. Så starter ekspeditionen, og vi går op forbi Robert Jakobsens skulptur: Manden. Vi når ud til toppen af de høje skrænter og får et fantastisk vue ud over Vejle Ådal. Nede i den dybe og brede ådal ligger mange store og små grønne græsklædte banker, og der er et farveorgie af smukke efterårsblade på træerne. Vi har hentet en vandrebrochure på Økolariet i Vejle: Vejle Ådal -Tørskind, Vejle og Egtved Ådale og følger gul og blå rute til Runkenbjerg. Undervejs så vi en sortspætte, to glenter, en havørn og to ravne. Sikke en pragtfuld udsigt vi har over ådalen, og her spiser vi vores madpakker. Der går en flok geder nedenfor. En af dem er vældig nysgerrig og får et par pigeonæbler fra vores have. Fra parkeringspladsen ved Runkenbjerg går vi mod øst ad en markvej til en asfaltvej. Den følger vi mod syd over Tørskind Bro tilbage til Tørskind Grusgrav. Det var en dejlig tur i det milde efterår i Vejle Ådal. Den viser vi med stolthed frem for vores udenbys gæster.

Kom selv og se

Indsendt af Martin Porsgaard

Mange pragtfulde naturoplevelser i et unikt landskab på begge sider af ådalen, også i og ved åen, giver anledning til at sætte stedet helt i top på ranglisten over mine absolutte yndlingssteder. Ud over at istiden har sat så aldeles tydelige kendetegn på landskabet, ja så har området også været arnested for aktiviteter i bronzealder og stenalder med masser af vidnesbyrd i form af udgravninger, vadesteder, Troldborg Ring og senere vikingetiden med Ravningbroen og senere med omfattende udnyttelse af jord og vand, den industrielle opblomstring og livgivende udnyttelse af områdets naturressourcer. Samtidig kan vi fortsat møde masser af fuldstændig urørt natur med vegetation, fauna, dyr og insekter, der er helt enestående. Stor variation i landskabet fra klitryg og hede i vest til uopdyrkede dødishuller på ådalens skrænter og selve åen der slynger sig kraftigt og flot ved Haraldskær. Cykeltur med børn og unge langs åen fra Vejle til Randbøldal er en stor oplevelse og kan ikke stærkt nok anbefales. I 1950’erne legede jeg meget i Vejle Ådal, især omkring Ravning Station og på engen hvor Ravningbroen senere blev udgravet. Det var dengang, og er på forunderlig vis stadigvæk, en helt anden verden med sine spændende steder og meget anderledes landskab. Engen i ådalen og bakkerne på begge sider af den var en vild og farlig natur vi tit boltrede os i. Dengang vidste vi ikke noget om broen og vikingetiden. Men min familie havde et udmærket kendskab til, at der lidt højere oppe i skoven mellem Ravning og ådalen, næsten på toppen af skrænten, lå en forholdsvis gemt og øjensynlig også næsten glemt, gammel fæstning. Først flere årtier senere blev vi klar over, at det oprindeligt havde været en fæstning eller fæstningsborg helt tilbage fra den ældre jernalder, omkring 0-300 tallet. Ringborgen Troldborg Ring ligger højt oppe på skrænten af det, der mere var kendt i lokalområdet som ”Fandens Dal”. Den ligger på toppen af en af de mest dramatiske af de naturskabte kløfter ned mod Vejle Ådal. Heldigvis findes det hele endnu! Der er fantastisk meget historie, kultur, natur og oplevelser i Vejle Ådal. Forårets cykelture, - og barndomsminder derfra har givet anledning til at filosofere videre om vikingerne, hvorfor landsbyen Ravning hedder som den gør, hvem der boede der engang, togbanen gennem ådalen og meget mere. Læs mere i "Retningsviseren, et fremadrettet tilbageblik fra Ravning og Vejle Ådal", udkommer 10.11.2018

Fantastisk naturrigdom

Indsendt af Erik Blom Jensen

Vejle Ådal begynder med det bynære naturområde Kongens Kær, Knabberup sø og bindes sammen med andre naturperler mod vest af Vejle Å. Historisk, kulturelt og et fantastisk naturområde, for bymenneske på gåtur, fisker, jæger og "naturnørden" med sin passion og speciale. Er endnu delvis beskyttet og en skøn oplevelse for mange og mange flere. Knæk & Bræk Erik Blom Jensen

Vejle Ådal - ro og fordybelse

Indsendt af Tina Andersen Mølby

Det er svært at vælge en oplevelse i det smukke landskab i Vejle Ådal, at fremhæve. Men da vi for 17 år siden valgte at bosætte os i området, var en af de væsentligste grunde,at vi ville komme til at bo midt i noget af det allermest storslåede natur i Danmark. Men der er et sted vi konstant vender tilbage til og som står hele familien meget nært. Toppen af Runkenbjerg. Udsigten der fra har dannet baggrundstæppe for mange store beslutninger og begivenheder. Der har vi fejret fødselsdage, lavet surprise skovture, holdt i hånd, grædt og grinet.

Utallige kajakture på Vejle Å i Vejle Ådal

Indsendt af Uffe D. Rømer

Ådalen er et stort sammenhængende landskab, der ligger omkring Vejle Å. Ådalen forbinder de vestjyske heder med det østjyske fjordlandskab og Kattegat. Min familie og undertegnede er flittige brugere af ådalen til fods og på cykel, men mest intenst oplever jeg ådalen fra en kajak på åen og gerne i de tidligt om morgenen eller efter mørkets frembrud. Isfuglen yngler langs åen. En solrig morgen i februar måned havde jeg den fantastiske oplevelse at se isfuglen talrige gange enten siddende på en gren over vandet eller flyvende hurtigt tæt over åen, og da der samtidig fløj en havørn over ådalen, var oplevelsen perfekt. Så naturligvis skal Vejle fortsat være en del af den danske naturkanon.

Vejle ådal året rundt

Indsendt af Flemming Maack

Vi som bor i ådalen, syntes bestemt det er værd at komme med i en kommende naturkanon. Har valgt et billede fra vinteren som vi jo nærmer os, det kunne være fra hvilken som helst anden årstid, men de fleste der går, løber, cykler eller på anden vis besøger ådalen, kommer nok i sommerhalvåret, men vil opfordre til også at benytte vinterhalvåret. Det kunne være en tur fra Vejle på naturstien, den gamle Vandelbane, hvor toget jo gik til en gang i halvtredserne.Dengang kunne man hvis det var en fisketur i Vejle å, tage toget ud og hjem. I dag er der mange muligheder for at komme ud og opleve naturen, flere steder er der raste -og parkeringspladser, så man kan vælge den længde der er passende. Prøv en vintermorgen hvor sneen og frosten stadig er på jorden, mærk varmen fra solen, så er jeg sikker på du får en oplevelse der varer længe. Velkommen i Vejle ådal

Danmarks skønneste ådal

Indsendt af Frede Nielsen

Undertegnede er kommet i området i over 50 år. Rent geologisk er det en perle med hovedvægten lagt på området ved Runkenbjerg, hvor Vejle Å laver et sving på næsten 180 grader. Der ud over er der tale om et morænelandskab i særklasse med mange lokale naturperler. Kulturhistorisk samler opmærksomheden sig om Egtvedpigens grav og Ravningbroen. Undertegnede har været naturvejleder gennem 27 år og har haft mange ekskursioner i området, hvor publikum har vist stor glæde over stedets fantastiske natur samt har glædet sig over de historier, der knytter sig til både Egtvedpiogen og Harald Blåtands vikingebro tværs over ådalen.

Vejle Ådal - også for kørestolsbrugere

Indsendt af Vibeke Thomsen

Med Bindeballestien er Vejle Ådals varierede natur let tilgængelig -også for kørestolsbrugere . Et smukt område hvor alle sanser kan blive stimulerede på alle tider af dagen og på alle årstider. Det er altid balsam for sjælen at dvæle ved synet af de store vidder , at stå stille og lytte til vandets rislen eller studere de mange fugle-og plantearter der findes i Ådalen . Det er ikke mindst vigtigt for bevægelseshandicappede at ha ` mulighed for at opleve det . Det har de i dejlige Vejle Ådal !

Vejle Ådal - dejlig året rundt

Indsendt af Bo Ulrick Madsen

På cyklen en tidlig morgenstund, ud ad den gamle jernbanestrækning, retning Bindeballe. Solen kaster sine klare stråler gennem mosekonebryggen i dalen. Langs den gamle jernbane står adskillige æbletræer, som et minde om de mange passagerer, som i tidernes morgen kastede æbleskrog, ud ad vinduerne i toget. Er man heldig ser man både en havørn og den røde glente, som svæver majestætisk over dalen, på jagt efter godbidder fra naturens forråd. Åen slynger sig i god ro og orden afsted på sin smukke vandring mod Vejle Fjord. Køerne på bakkedragene, står og gumler mens de nyder udsigten ned over dalen. Når man passerer den gamle stationsbygning ved Ravning, cykler man forbi broen, som vikingerne byggede for mange hundrede år siden, og landskabet står uberørt og dejligt frem. Ofte møder glade vandrere på sin tur. Flere af dem har overnattet tæt på naturen i de opsatte shelters. Vejle Ådal. Du er en lise for sjælen. Året rundt

Vejle Ådal er balsam for sjælen

Indsendt af Lars Ulrick Lousdal

Der er få steder, som jeg kender så godt som cykelstien fra Vejle til Bindeballe, der bevæger sig igennem den evigt naturskønne ådal. Jeg har cyklet turen over 1000 gange og kan se stien udfolde sig, når jeg lukker øjnene. For mit indre blik kan jeg se åen bugte sig forbi Haraldskær, Rue og Vingsted. Så når vi den historiske Ravningebro, hvor vikingerne gik for mange år siden. Stien fortsætter gennem den smukke skov med de høje træer og ender ved Bindeballe Købmandsgård, hvor man kan nyde madpakken i solen. Jeg er vokset op i Skibet, men har de sidste ti år boet i Aalborg, Odense og Aalborg. Danmark byder på meget smuk natur, men intet sted er så smukt som Vejle Ådal. "Det minder mig om Belgiens bakker", sagde en turist engang til mig, da jeg mødte ham på cykelturen. Derfor er det heller ikke uden grund, at cykelløbet Danmark Rundt altid har sin kongeetape ved Vejle. Udtrykket 'balsam for sjælen' er nok det mest rammende, når jeg tænker på Vejle Ådal. Jeg kommer altid i godt humør, når jeg har fuldført cykelruten. Både på min egen cykel eller for mit indre blik.

Sjælden fugl

Indsendt af Karin

Jeg er en af dem der til daglig rider Vejle å dal. Det er et helt fantastisk område med rislende bække, stejle bakker og skrænter, Ravning broen og jernaldremiliøet, hele området er fantastisk med skrig fra den røde glente og tonerne fra en smuk nattergal.

Danmarks smukkeste ådal

Indsendt af Jørgen Pedersen

Siden jeg var barn, har jeg opholdt mig i og brugt Vejle ådal. Med fiskestangen, kameraet eller kikkerten i hånden, har dalen givet mig uforglemmelige oplevelser og glæde over naturen. Fra heden i vest til det frodige landskab i øst, er der noget for alle aldre og interesser.

Morgenløb mens dyrene vågner

Indsendt af Kirstine Michaelsen

Jeg har løbet mange ture langs Vejle Ådal, enten sent om aftenen eller tidligt om morgenen. Tidspunkterne gør at der er ro og dyrene kommer frem, så ofte må jeg tage pauser fra løbet for at kigge på rådyr (nogle gang med kid) der går og græsser, snoge som kryber langs Bindeballestien, Uglen og andre rovfugle der jager mus. Har også mødt ræven en enkelt gang. Om morgenen er Ådalen ofte indhyllet i tåge, hvilket giver en helt særlig stemning til det smukke område.

Runkenbjerg, Vandreture, Udsigt og kanoture

Indsendt af Malene Nielsen

Naturkanon uden Vejle ådal... det kan jeg ikke forestille mig... Oplev især Runkenbjerg, - en enestående udsigt ud over istidens landskab. Ingen bebyggelse eller veje i sigte. Det er et særligt sted med noget så sjældent som helt ro og fred. I Ådalen har vi foruden vandring også minder på cykel ad bindeballestien og kano fra Tørskind til Vejle.

Isfugl i dramatisk istidslandskab

Indsendt af Lars Kromann-Larsen

At opleve isfuglen nede i tunneldalen på den flade issøbund omgivet af skrænter, der rejser sig op til næsten 100m, sætter rammerne om en oplevelsen så flot, at isfuglen slet ikke behøvede at være der - men den var der. Levestedet er også det perfekte året rundt, midt mellem Kongens Kær (fotoet) og Knabberup Sø, ved udmundingen af den vandrige og hurtigt løbende Højen bæk, ud i den mere dovne Vejle Å. Og der sad den på kvisten over vandfladen, ned efter en fisk og tilbage for at nyde måltidet, ikke kun én gang, men alle gode gange tre.

På tur... store og små

Indsendt af Jakob

Vejle Ådal er en fantastisk kulisse - mulighed for at klatre på skovklædte skrænter, dyppe tæerne i vandløb samt færdes til fods, i bil eller på cykel gennem tunneldalene. En naturoplevelse for alle aldre.

Helt fantastisk natur

Indsendt af Torben Vedebech

En cykeltur på Bindeballe stien får alle depressive og stressende tanker til at forsvinde som dug for solen og man kommer hjem med en dejlig følelse i kroppen. Ådalen har så afvekslende natur så man kan opleve noget nyt hver gang og mange historiske steder. Vi elsker at komme der .

Havørne i Kongens Kær

Indsendt af Keld Rasmussen

Kongens Kær ved Vejle er et sted hvor der altid er mange fugle. Men den bedste oplevelse fik jeg da jeg så to havørne forsøge at fange en gråand. De fløj på skift henover anden nok 15 gange, men hver gang dykkede anden og til sidst var ørnene trætte og satte sig for at hvile ud uden noget udbytte af anstrengelserne.

Storslået natur på Randbøl Hede

Indsendt af Randbøl Hede

Tit har jeg gået tur med mit kamera og kigget efter guldspurven, hedehøgen eller vår-kobjælden. Hvad enten lyngen blomstrer, eller tranerne holder velfortjent pause, inden de skal videre på træk, så er der altid en magisk stemning på Randbøl Hede. Selvom området er pænt besøgt hen over året, så får man altid en fornemmelse af storslået natur, og det at være alene i naturen. Det er ikke mange steder i Danmark, man har den følelse efterhånden.

Natur

Indsendt af Henry

Overskriften lyder som en selvfølge. Vi bor i Ådalen og siger altid til venner og bekendte, at vi bor det smukkeste sted i Danmark. Vi tager til Norge hver sommer og har nu været der 46 somre. Men går jeg op på toppen her hvor vi bor og kigger på udsigten, er det som at være i Gudbrandsdalen i Norge, bare fantastisk. Vejle kommune har beriget området med mange fine naturstier, hvor vi rigtigt kan nyde naturen.

Bindeballestien

Indsendt af Steen Nielsen

Fantastisk vandreområde i Vejle Ådal. Der er både kuperet terræn med mulighed for at få pulsen op samt mere jævne strækninger, hvis man blot vil nyde en gåtur uden at skulle top-motionere. Vil man gå langt er muligheden der jo ved at følge kyst-til-kyst ruten helt til Blåvand. Der er både shelter og campingpladser undervejs.

Bor i "bjergene"

Indsendt af Stella Nina Klindt

Vi bor på kanten af Vejle ådal og det bliver ikke skønnere. Vi hører kronhjortene brøle i skoven, den røde Glentes skrig når den jager, ser rådyr og smådyr dagligt. Vi kan gå tur i kildevældet og lade os overvælde af natur og rislen, hele året rundt. Og så er vi tæt på Vejle. Vi mener bestemt vi bor i paradis.

Overdrev og de STORE fugle

Indsendt af Kate Hoeck

Væk fra motovejns larm - At gå nede i Ådalen, er som at drømme sig op i "fjeldene". Se den Røde Glente svæver op overdrevene! At opleve lyden fra ALLE de kildevæld, er en lise for øret! At se engene med sine forskellige blomster og kreaturerne gå der og græsse 😍 får skulderne ned og ro i sjælen. Venlig efterårs hilsen fra Kate

Et storslået landskab og nogle fantastiske vandreture i fredfyldt natur

Indsendt af Bente Hansen

Jeg har i mange år arbejdet med at formidle naturen, landskaberne og kulturhistorien i Vejle Ådal. Herude kan sjælen få fred og blive fyldt op og beriget af det smukkeste ådalslandskab. I den øvre ende af ådalen hvor Vejle Å og Egtved Å løber og forenes, er den ene bjergtagende udsigt efter den anden. Mosaikker af forskellige naturtyper og landskaber med bakker, skråninger og flade, udstrakte dalstrøg åbner sig for øjet - og det hele kan opleves af alle, fordi området er gennemvævet af afmærkede vandreruter på trampestier, i alt 27 km fordelt på 10 forskellige ruter. Med filmen her kan I få et indtryk af vidderne og nogle af de værdifulde arter der lever i området. https://dreambroker.com/channel/3lkvmi5h/9bot1uy1

Halvmarathon

Indsendt af Joachim

Jeg var til til Vejle Ådal halvmarathon her d. 28/10. Super dejlig tur rundt og omkring Vejle Ådals flotte natur. En tur jeg er sikker på at alle deltagere til løbet, var glad for. Er man ikke til at løbe et halvmarathon, er Vejle Ådal også perfekt til gåture.

Skønne oplevelser på overdrevene

Indsendt af Bo Levesen

Vejle ådals skrænter danner en smuk ramme om Vejle Å. Og så rummer de græssede skrænter - overdrevene - nogle fantastisk flotte svampe. Det er vokshattene! Med deres gule, røde og orange farver er de nemme at finde. En af dem, engvokshat, kan ovenikøbet spises og smager godt. Vokshattenes konge er skarlagenvokshat. Den gror kun, hvor naturen er helt i top. Og så er den en fantastisk flot svamp. Se billedet. Jeg spørger selvfølgelig om lov til at gå ind på arealerne, og viser ejerne de fine svampe. Reaktionen er altid meget positiv. De er overraskede over at så smukke svampe kan findes på deres “græsmark”.

Vandretur

Indsendt af Chalotte Sommer

Jeg havde en fantastisk skøn Vandretur i området hvor 250 skønne deltager nyd området i august Det fedeste sted til vandring Har lagt en video op hvor alle er på vej derud

Sommerglæder

Indsendt af Stefan Lambæk

I de smukkeste sommernætter trækker havørreden fra fjorden og op i Vejle å. Sommernattens forunderlige stemning har givet anledning til mange smukke beskrivelser som kan være dejlige at læse, men det er dog bedre at opleve selv. En smuk måde at opleve sommernattens stemning på er at tage fluestangen med ud til åen, og måske er man heldig at finde et høl, hvor havørreden står, og måske er man selv det eneste menneske i nærheden. Det giver en intens fornemmelse af naturen at stå i halvmørket og stilheden, indsnuse duftene, mærke duggen lægge sig, høre natuglen, fornemme skyggerne af flagermus, der trækker op og ned langs åen og måske se åens firbenede erhvervsfisker – odderen, der jo lever af fiskeri. Ofte kommer man hjem uden fisk – måske blev den sat ud igen, måske blev den aldrig fanget - men aldrig uden at sindet er fyldt af en ro og stilhed, som breder sig langt ind i den næste dag.

Suveræn natur-cykeltur

Indsendt af Torsten Dybkjær

Obligatorisk cykeltur gennem Vejle Ådal, når vi får besøg af venner fra andre dele af Danmark. Åen, søen, havørnene, Skibet kirke, aftensolen mod vest samt skovene på de stejle ådals-skrænter får alle til at synes rigtig godt om stedet. En klar favorit til en kanonisering.

dejlig oplevelse

Indsendt af HANS NØRBO

det kan ikke lade sig gøre at komme en tur i Vejle ådal at bade i åen som dreng og nu mange år siden at gå og slå med le på engen eller at gå på svampe vampe tur opleve naturen og alle bakkerne og den alsidige natur der er altid en oplevelse at komme i Vejle ådal

Isfuglen

Indsendt af Erik Borch

Vejle Ådal er indbegrebet af dansk natur. Natur når det er bedst. En vandretur langs åen kan byde på oplevelser i særklasse. Alle med natur interesse, kan få dækket deres behov. Der er dyr, fugle, insekter og blomster gennem hele ådalen. På en af mine ture stødte jeg på isfuglen. Den ses ofte i lav flugt over åen. Her sidder den og venter på en fisk.

Skovskrænterne i Vejle Ådal

Indsendt af John Mikkelsen

Skovskrænterne i Vejle Ådal er hjemsted for mange plante og dyrearter. Herunder større bestande af Rød Glente og Stor Hornugle. Det store strømfald i vandløbene har stor betydning for, at vi her huser en af de tættest bestande af Vandstær, isfugl og Bjergvipstjert i Danmark.

Haraldskær - dejlig natur nær Vejle by

Indsendt af Lis

Et dejligt sted, hvor det er muligt at opleve den flotte Vejle Ådal. Det kun 5 km fra Vejle by og let nå ud til på Bindeballestien, som er en vandre- og cyklerute, der går ud gennem ådalen. Jeg kan kun ønske god fornøjelse til alle.

Kilimanjarotræning

Indsendt af Henning Maretty Nielsen

Vi vandrer regelmæssigt i Vejle Ådal, men i januar, februar 2016 stod den på intensiv træning forud for en (succesfuld) Kilimanjarobestigning. Vi oplevede alle vejrtyper fra frostklart solskin til regn og rusk i det smukke og meget kuperede terræn omkring Tørskind, Spjarup, Nybjerg og Bindeballe. Det giver "gode ben".

Vejle Ådal - har noget til alle

Indsendt af Tine Vind

Måske er du til stille fluefiskeri i noget af Danmarks bedste fiskevand, at udforske de spændende (og lidt uhyggelige) spøgelseshistorier ved bl.a. Haraldskær, eller at opleve en af de gamle vandmøller der stadig kører? Måske at nyde lange gå- eller cykelture ud af bindeballestien ved bakker, å, skov, mark og eng, eller at tonse afsted til en af shelter-pladserne for at overnatte med ungerne og lege ude hvor man rigtigt får jord under neglene? Vejle Ådal har det hele. Vejle Ådal er grunden til, at min familie og jeg slog os ned i Vejle. Vi kalder det vores mini-Canada og vi nyder hver dag bakkerne, åen, skovene, stilheden og det naturliv der er!

En hel speciel ådal

Indsendt af Rebecca

Man møder ikke en ådal, med en så dejlig natursti igennem det hele som Vejle ådal. Jeg synes også fredrikshåb plantage, hede og randbøldal skulle indgå i at bevare som de er, jeg frygter den nye motorvej vil ødelægge oplevelsen af natur og ro, med alt det larm der vil komme.

Vejle Ådal med uendilige udflugts muligheder.

Indsendt af Vagner Larsen

Vejle Ådal står for mig som et af de mest fantastiske natur fænomener skabt af istiden. Kan ikke beskrives men skal opleves og der er oplevelser til rigtig mange besøg. Vi er mange lokale som benytter de utallige vandrestier der varierer så man aldrig får nok.

Stavgang

Indsendt af Bente Bruun

Vi mødes en flok damer hver mandag formiddag og går ture i den skønne Veje Ådal et par timer. Det er hele året rundt, så vi oplever dalen i al slags vejr. Vi nyder turene, når foråret står i sit lysegrønne tøj. Sommeren med sol og høj himmel. Efteråret med rusk og regn og de mangfoldige farver. Vinteren med sne og kulde. Vi går ofte på Bindeballestien og videre mellem Vejle Å og Knabberup Sø. Her hører vi nattergalen og kigger efter isfuglen. Planterne på turene bliver studeret, og vi snakker om, hvilke der er spiselige. Det er lise for sjæl og krop.

Vejle Ådal mit barndomsland !!!

Indsendt af Alice Kellebjerg

Vejle Ådal harværet mit barndomsland - her har jeg gået hver dag, når jeg skulle i skole - redet Ådalen tynd på hesteryg - og har cyklet hundredvis af kilometer igennem denne fantastiske natur med alt den skønne skov, åen, bakker, ravningebroen, engne - og jeg bliver aldrig træt af at udforske Vejle Ådal og se på den storslående natur.

Udsigten fra skrænterne ved Tørskind

Indsendt af Henriette Lang Sørensen

Mit yndlingssted i Vejle Ådal er ubetinget udsigten fra skrænterne ved Tørskind Grusgrav over mod Runkenbjerg. Her er en fantastisk udsigt over et spændende og åbent landskab næsten uden huse. Her inviterer jeg altid gæster med ud, når de skal se Vejle Ådal. Og med god respons. Og så kan man bagefter ser skulpturerne i Tørskind Grusgrav!!

Fisketur

Indsendt af Hans Mikkelsen

På fisketur ved Vejle å, som slynger sig gennem Vejle ådal, en tidlig sommermorgen. Morgendisen ligger spredt i lavninger. Dug i græsset, fugle der giver lyd fra sig. Køer som ligger og tygger drev. Snøren i vandet og en kop termokaffe. Det gør livet værd at leve.

På lejrskole med cykel gennem Vejle Ådal

Indsendt af Tina Bols

Jeg var for nogle år siden på en dejlig lejrskole sammen med min 5.klasse. Vi cyklede fra Vejle til Bindeballe ad Bindeballestien. Vi gjorde holdt ved købmandsbutikken og fortsatte derefter til shelterpladsen nær naturskolen. Her skulle vi bo 2 nætter. Falde i søvn under stjernene til lyden af fuglesang der forstummer og overtages af uglernes tuden, mus der piler omkring i løvet og lyden af vindens raslen med bladene. I den kolde morgen dampede havregrøden over bålet og i løbet af dagen sneg temperaturen sig op på 20 grader. Det var maj og vi så forårets komme. Den dag cyklede vi rundt i området, hvor vi var på Runkenbjerg og lærte om istiden, oplevede kunst i Tørskind grusgrav og mærkede historiens vingesus ved Egtvedpigens grav. Det var maj, bøgen stod lysegrøn og solen skinnende fra en skyfri himmel. Ud over at lære om historien og landskabet, så oplevede og sansede børnene et af Danmarks smukkeste steder, deres eget nærområde, i et tempo, hvor alle kunne være med og jeg tror de kom til at holde endnu mere af naturen, landskabet og friluftslivet.

Dejlig natur

Indsendt af Susanne Lehmann

Vejle ådal byder på mange forskellige oplevelser. På køretur med børnebørnene går turen forbi Tørskind grusgrav, bakke op og bakke ned. Vi holder ind ved Runkenbjerg. Mange undrende spørgsmål om hvad vi ser. Et sted ligger der en masse døde biller. Hvorfor ligger de der? Er de døde af tørst i denne tørre sommer? Et andet sted ligger der en masse fjer fra en stær. Hvem er skyld i det? En sulten ræv? Og sikke nogle fede bakker til at kælke på. Vi når op på toppen og sikke langt vi kan se. På vej ned igen plukker vi en buket blomster, som kan komme med hjem som et minde om turen.

Herlige cykelture

Indsendt af Erik Björksten

Bindeballestien i Vejle Ådal er en af Danmarks bedste og smukkeste banestier, med storslåede naturoplevelser og kulturelle seværdigheder undervejs. Den er min absolutte favorit tur på alle årstider.

Skønne cykelture

Indsendt af Bonde Bruun

Jeg bor i Skibet lige midt i ådalen med en overdådig udsigt til de flotte dalsider. Jeg arbejdede i mange år på Vingsted historiske Værksted. Turen fra skibet til Vingsted foregik de fleste gange på cykel ad Bindeballestien. Forbi Skibet Kirke på kirkebakken og Haraldskær nærmere åen. Specielt i maj/juni, hvor nattergalen lod sig høre flere steder, var det enestående. Og gøgens kuk-kuk lød i baggrunden På samme årstid var turen forbi Kvak Mølle med de fredede gøgeurter lise for sjælen. Men også cykelturen en efterårsmorgen med tågebanker forskellige steder. Rådyret med sine lam græssende ved Hellig Kilde Skoven. En flok gæs på træk højt oppe i deres kileformede formation. Og så til Vingsted, hvor en flok glade og forventningsfulde børn ventede på en fantastisk oplevelse på det historiske værkssted.

Naturoplevelser ved Randbøl Kirke

Indsendt af Birgit og Egon Munk-Andersen

Alle ved, at for enden af regnbuen venter en guldskat. Tilsvarende er det med Vejle Ådal. Fra Randbøldal, f.eks. med udgangspunkt fra parkeringspladsen ved Randbøldal-Museet, vandrer vi ofte langs Vejle Å til markedspladsen, hvor der i mange år var samlingssted, nedenfor Randbøl Kirke. Vi fortsætter op ad ådalskrænten til Randbøl Kirke, som ligger lige ved Hærvejen. Afstanden mellem Jyllands højderyg og ådalen er her den korteste, hvorfor Hærvejen her kommer meget tæt på ådalen. Derfor findes også på dette gamle trafikale knudepunkt mange historiske kulturminder. Gravhøje og kirke er blandt de ældste. Fra Kong Rans høj på kirkegården kan vi mod vest se den flade hedeslette med Randbøl Hede, Frederikshåb Plantage og Syvårssøerne. Det er på de forskellige årstider hver gang en oplevelse at erfare overgangen mellem den kuperede ådal og det flade landskab ovenfor med forskelle og overraskelser i flora og fauna. Årets højdepunkt er dog, når vi midsommer lige før midnat i fred og ro besøger Syvårssøerne og oplever den mystiske natravn, der med sin specielle lyd flyver i mørket og fanger sin natmad. Så går vi hjem med oplevelsen af at have fundet en naturskat, som vi kun kan unde andre også at opleve og blive rig af, hvis vi sammen passer på den.

Bindeballestien i Vejle Ådal

Indsendt af Susanne Møller

Bindeballestien går gennem ådalen og tilbyder fantastiske oplevelser med nærhed til den store å, bakker og enge. Eventyrlig og en 10'er i naturoplevelse, er udsagn hørt idag på ruten. Ruten kan nydes til fods, på cykel, alene eller sammen med vennerne. Er du dårlig gående, kan du parkere tæt på og derefter gå dig en tur.

Haraldskær

Indsendt af Karin Pedersen

Vidunderligt beliggende smukt sted. Naturen har så meget at byde på her, med smukke højdedrag, lavninger og udsigter. En rask travetur i sen eftermiddagssol med glimt fra åen og græssende kvæg på grønne skrånibger

Vejle Ådal

Indsendt af Heidi Aasborg

Fra himmelpinden i Vejle er der en smuk udsigt over Ådalen og engsøen. Der er lavet infoskilte om istiden og naturstier hvor du “kravler” højt op for at få den smukke udsigt. Hvis du har børn ligger der også en naturlegeplads og der er en mountainbikebane der er anbefalelsesværdig.

Nye naturoplevelser gang på gang

Indsendt af Thyra Carøe

Jeg har boet med min familie på kanten af Vejle Ådal i 19 år og hver dag nyder vi oplevelserne herude: -de smukkeste sol opgange og nedgange -stilheden når man kommer hjem fra byen -de stjerneklare nætter uden gadelys -mosekonens bryg i dalen, hvor man kun kan se trætoppene -magien, når månen skinner på en sneklædt ådal -naturens styrke og brutalitet, når det stormer og regner osv osv

Historisk! Vikinger! Ravningbroen!

Indsendt af Tina Holck

Historien rammer dig. Billeder af vikinger rammer dig sammen med lyde af rustninger og heste. Forbindelsen til Kongernes Jelling og datidens kommunikation rammer dig. Ravningbroens konstruktion og forudseenhed er eminent. Tidens opfattelse af og reaktion på mulighederne er som att se ind i et fremtidslaboratorium.

Bindeballestien

Indsendt af Lone Bech

Jeg har den store fornøjelse at cykle fra Vejle til Vingsted hver dag i den fantastiske natur med skov, snoet å og en masse dyreliv. De små broer og snoet sti gør oplevelsen helt perfekt og er en dejlig start og afslutning på dagen - ren mental terapi.

Voldsomt smukt og voldsomt interessant

Indsendt af Bente Lykkegaard

Når jeg har gæster fra andre egne af landet, er det min store fornøjelse at køre dem en tur fra Vejle å’s udspring i Engelsholm Sø, over Tørskind, Vork, Ravning, Kærbølling og Skibet. Landskabet er utroligt charmerende, skiftende, kuperet og efter danske forhold voldsomt smukt. Hvis man står ud af bilen er der desuden steder, som fortæller om geologi, kultur og historie: F.ex Engelsholm Slot, Randbøldal, Runkenbjerg, Tørskind Grusgrav, Ravningbroen, Troldborg Ring, Haraldskjær m.fl. Spændende og imponerende smukt på alle årstider. Bevæger man sig få kilometer vest for Ådalen, kan man desuden som “sidegevinst” opleve den store kontrast mellem det østjyske istidslandskab og hede- og plantagelandskabet omkring Randbøl.

Vejle Ådal

Indsendt af Pernille Bølkov

Mine 3 børn er opvokset med Vejle Ådal i baghaven - vi har cyklet meget på stien der vi har overnattet i de shelter der ligger langs Vejle Ådal - Et meget smukt sted, der er mange smukke steder at stoppe på vejen - bla et gammelt jernbane museum og en gammel købmand

Skønt område på alle årstider på alle tider af døgnet

Indsendt af A

Altid skønt

Idyllen vil ingen ende tage

Indsendt af Søren

På rejsen gennem ådalen, scenen ændrer sig hele tiden, hvis ikke det er landskabet så er det lyset, dyrelivet eller den pludselige blæst der vælter alt om kuld - en tur gennem ådalen bringe dig gennem historie, forelskelse, fordybelse, sindero og bringer dig gennem alle 4 årstider - hvilket privilegie at kunne cykle igennem den 2 gange om dagen - blot for at møde på arbejde - så er man altid glad og klar på dagens opgaver

Kyst-til-kyst

Indsendt af Morten Hilger

Familecykling med det ene klare mål at smide en sten i havet på vestkysten får den ultimative start gennem Vejle Ådal - dalen hvor Vikingerne altid har vidst, at der var skønt og frodigt at være. En tur med mange stop: fra kys-til-kys kunne den også kaldes. Den afføder stolte børn, der efter gennemførsel nu har en stor oplevelse i rygsækken til livets landevej, som ingen kan tage fra dem igen. Først gennem de østjyske istidsskulpturer til slut de store mammut-sletter mod vest. Man kan ikke undgå at leve sig ind i landskabets historie eller blot nyde det.

Et skønt sted for ALLE

Indsendt af Mette Ravn

Vejle ådal er et skønt sted for alle og på alle tider af året. Du kan vandre, cykle, løbe eller bare opleve den friske luft og skønne natur, endda med kig til vinstokke. Jeg cykler her hver morgen, og det er ganske enkelt fantastisk 😁

At gå tur med en god ven.

Indsendt af Kirsten Holm

Den forårsdag i maj måned gik vi en vidunderlig tur i Vejle Ådal. Vi talt om vores hverdagsliv og de emner som nu trængte til at blive fortalt. Af og til stoppede vi op, stod tavse og bare lod krop og sjæl fyldes af den smukke natur.

Morgenguld

Indsendt af Louise From Retz

På vej til børnehaven måtte min datter og jeg bare stoppe op og i stilhed nyde dette syn af solopgangen over Buldalen i Vejle Ådal. Det var koldt, men de forfrosne fingre og tæer værd. Min datter husker stadig øjeblikket som noget ganske særligt.

En”blandet landhandel”

Indsendt af Mette Køhler

Elsker bare Vejle Ådal med dens stejle bakker, vådområdet Kongens Kær, cykelruten ad den gamle Vandelbane og åerne. Her er fugleliv og vilde blomster. Her er naturlejrplads og ro. Her er skov og strand.

Kongens Kær og Kirstinelyst shelters

Indsendt af Johnny Emborg

Vejle Ådal byder på mange forskellige naturoplevelser. Helt tæt på Vejle, kan man gå eller cykle en tur rundt om Kongens Kær, der er blevet det nye slaraffenland for fugle, blot en spytklat fra centrum. Søndag d.7/10 cyklede vi runden i det dejligste solskinsvejr. Vi fik et glimt af en fiskehejre, ænder i massevis og store smukke svaner. I de sumpede engarealer gik køerne og græssede. Tager du lidt længere ud i Ådalen, støder du på Randbøl Hede, hvor der er mulighed for at overnatte i shelters eller blot gå en tur i hedelandskabet. Her er der også unikke naturoplevelser, minder fra 2. Verdenskrig samt et oplevelsescenter der fortæller om naturen og landskabet. Vi havde en overnatning sidst i marts måned. Det blev lidt koldt for tærene sidst på natten, men hyggen omkring bålet om aftenen var helt i top.

Smuk og varieret natur med stænk af kultur

Indsendt af preben Jensen

Ådalen skal opleves fra Naturstien. Den er varieret i sin landskabs-form, på begge sider dukker overraskende smukke udsigter op, der frister til at gå eller cykle på opdagelse i. Samtidig er den på en lang strækning udstyret med gamle jernbanestationer, der frister turisten med et hvil og en bid brød. Nærmest Vejle ligger et par søer eller kær, som rummer et stort udsnit af de danske fuglearter fra blishøns til Kongeørne og derfor giver daglige glæder for de mange, der bor nærved. Åen er livsnerven i dalen, den der sætter dagsordenen med sine sving og sit dyreliv. Og så ligger der i den øverste ende af ådalen en perle af en gammeldags købmandsgård, som tiltrækker de besøgende. Mange af dem lader sig også friste af en tur ud i dalen, enten til fod, eller på cykel. - Ådalen er unik i det danske landskab. TAK for den!

Havørne i Kongens Kær

Indsendt af Gert Guttenberg

Kun lige godt en kilometer fra Vejle Midtby havde jeg glæden af et se et havørnepar udfolde sig i Kongens Kær. Først med øvelser med at flytte en stor gren - derefter på jagt efter gråænder, som med nød og næppe reddede livet - for at slutte af med et velfortjent bad i den varme sommerdag.

Overvældende

Indsendt af Louise Obel Rasmussen

Lyden af hove der tølter på den gamle jernbane, Bindeballe stien. Forbi havørnene og svaner. Forbi dambrug og brusende åer. Et kig til vikingebyen og videre til Ravningbroen, gennem den helt fantastiske og enestående natur.

Mini Schweiz

Indsendt af Lene Stolberg Madsen

Vi er så heldige at have en campingplads i Egtved/Vejle Ådal. Mange af vores udenlandske gæster er meget betaget af Vejle Ådal og mange beskriver det som mini Schweiz. Vi tager selv mange ture i området på motorcykel i vores fritid, ligesom vi har haft guidede motorcykelture i Vejle Ådal. Det er det mest fantastiske landskab i landet.

Hverdag

Indsendt af Sofie

Jeg kunne komme med mange dejlige oplevelser og minder fra Vejle Ådal. Derfor er det også svært, at trække et bestemt minde ud. For mig, er Vejle Ådal en del af min hverdag. Gåture i al slags hver, eller cykelture langs bindeballestien. Det er også den glæde, det er at køre på motortrafikvejen og nyde synet af et pragtfuldt og uspoleret fugleliv. Når man bor midt i byen, er det til stor glæde, at have naturen så tæt på.

fiske efter ørreder

Indsendt af Pouelsten Holm Grabow

for mange år siden fiskede jeg i Vejle å jeg cyklede fra Vejle via den gamle jernbane til Grindsted til stemmeværket ved el. værket i ? ca 10 km fra vejle og her fiskede vi med flue en meget stor oplevelse som jeg husker på.

Kanotur på vejle år

Indsendt af René Østergaard Markussen

En dejlig dagstur fra Vejles å’ udspring og ind i centrum af vejle. Turen har det hele fra med natur og bakkerne omkring, hele vejen ind til Vejle gågade. Som man også er så heldig at sejle igennem til man ender i Vejle fjord.

Fascinerende

Indsendt af Lissi Kristiansen

Jeg har opholdt mig rigtig meget i Vejle Ådal. Og hver gang bliver jeg lige opløftet, da stedet er vildt flot og imponerende uanset årstid og vejrlig. Især er en morgentur om sommeren at fremhæve, når man går på skrænterne og morgendisen ligger under een. Vildt flot syn og meget livgivende

Tak for din oplevelse

I efteråret 2018 kunne alle dele oplevelser fra de 30 steder, der var nomineret til Danmarks Naturkanon. Vi modtog mere end 1.200 oplevelser, som du kan se her på siden. Juryen gennemgik alle oplevelserne inden de traf den endelige beslutning om hvilke 15 steder, der blev udvalgt til Danmarks Naturkanon.

Se den endelige Naturkanon her

Vinderne af konkurrencen får direkte besked.