Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger med henblik på at behandle dit forslag og kontakte dig i forbindelse med lodtrækningen, såfremt du har valgt at deltage i konkurrencen. Dine personoplysninger undergives i den forbindelse den nødvendige sagsbehandling, herunder fx journalisering efter offentlighedsloven, ligesom dine oplysninger opbevares efter arkivlovgivningen.

Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke og nødvendigheden for, at vi kan opfylde vores aftale med dig (ved deltagelse i konkurrencen). Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og/eller b. Miljøstyrelsen behandler eventuelle følsomme personoplysninger med hjemmel i forordningens artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares). Miljøstyrelsen er bl.a. forpligtet til at journalisere dine personoplysninger efter offentlighedslovens regler.

Indsamling og kategorier af personoplysninger

Miljøstyrelsen indsamler de personoplysninger, som du angiver i blanketten for indsendelse af forslag. Dette omfatter navnlig:

  • Dit navn
  • Din e-mail adresse (såfremt du har valgt at deltage i konkurrencen)
  • Eventuelle andre oplysninger, som du vælger at angive i blanketten.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Miljøstyrelsen offentliggør dit navn og forslag på hjemmesiden Naturkanon.dk og overlader endvidere dine personoplysninger til styrelsens databehandlere, fx Statens IT.

Opbevaring af dine oplysninger

Miljøstyrelsen opbevarer endvidere din e-mail adresse såfremt du har valgt at deltage i konkurrencen med henblik på at kontakte dig ved lodtrækningen. E-mail adresser slettes umiddelbart efter konkurrencens afslutning.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i de oplysninger, som Miljøstyrelsen behandler om dig. Du har efter artikel 21 endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Miljøstyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Efter artikel 16 har du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har endvidere efter artikel 17 i særlige tilfælde ret til at slettet oplysninger om dig på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, der er anført i afsnittet om opbevaring af dine personoplysninger. Endelig har du efter artikel 18 i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Såfremt du har givet samtykke til at Miljøstyrelsen behandler dine personoplysninger, har du derudover til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage efter databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Miljøstyrelsen, jf. nedenfor.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Miljøstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til Miljøstyrelsens behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 72 54 44 66, på e-mail info@mst.dk eller på adressen Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver på telefon 72 54 40 00, på e-mail dpo@mfvm.dk eller på adressen Haraldsgade 53, 2100 København Ø, Att. Databeskyttelsesrådgiver.

Klage til Datatilsynet

Du kan klage over Miljøstyrelsens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet via de kontaktoplysninger som fremgår af Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk eller fra din digitale postkasse på borger.dk.